در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دکتر مهرمحمدی در پیام روز دانشجو:

اصحاب و عاملان تعلیم و تربیت باید با حفظ ویژگیهای اصیل اسلامی و انسانی چون آزادگی، جامعیت، عقلانیت، گفتگو مداری و گفتمان سازی در آینده به نقش آفرینی بپردازند
دکتر مهرمحمدی در پیام روز دانشجو:

اصحاب و عاملان تعلیم و تربیت باید با حفظ ویژگیهای اصیل اسلامی و انسانی چون آزادگی، جامعیت، عقلانیت، گفتگو مداری و گفتمان سازی در آینده به نقش آفرینی بپردازند

دکتر مهرمحمدی در پیام روز دانشجو: اصحاب و عاملان تعلیم و تربیت باید با حفظ ویژگیهای اصیل اسلامی و انسانی چون آزادگی، جامعیت، عقلانیت، گفتگو مداری و گفتمان سازی در آینده به نقش آفرینی بپردازند

پیامها |

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد:

برگزاری چهارمین همایش ملی تربیت معلم با همکاری دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت 97
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد:

برگزاری چهارمین همایش ملی تربیت معلم با همکاری دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت 97

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: برگزاری چهارمین همایش ملی تربیت معلم با همکاری دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت 97

اطلاعیه |

دکتر مهرمحمدی در جلسه اعضای هیئت علمی دانشگاه:

امیدوارم دانشگاه فرهنگیان به درجه و مرتبه ای که رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی از آن انتظار دارند برسد
دکتر مهرمحمدی در جلسه اعضای هیئت علمی دانشگاه:

امیدوارم دانشگاه فرهنگیان به درجه و مرتبه ای که رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی از آن انتظار دارند برسد

دکتر مهرمحمدی در جلسه اعضای هیئت علمی دانشگاه: امیدوارم دانشگاه فرهنگیان به درجه و مرتبه ای که رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی از آن انتظار دارند برسد

خبر |

دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر:

باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد
دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر:

باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد

دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر: باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد   ...

خبر |

دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی:

سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است
دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی:

سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی: سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

خبر |