در حال بارگذاری ...
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر:

باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد
دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر:

باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد

دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر: باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد   ...

خبر |

دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی:

سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است
دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی:

سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی: سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

خبر |