در حال بارگذاری ...

جلسه ی تجلیل ، تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

  • جلسه ی تجلیل ، تکریم و معارفه سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل

     

    در این جلسه دکتر نورمند سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل ضمن خوش آمدگویی به اساتید ،  کارکنان و مهمانان عزیز، گزارش عملکرد دانشگاه فرهنگیان اردبیل در دوران تصدی ارائه نموده و بر اهداف عالی دانشگاه فرهنگیان تأکیدکردند. ایشان برای آقای دکتر عبدی آرزوی موفقیت کرده و از همکاران دانشگاه فرهنگیان استان خواستند که با ایشان نهایت همکاری و همدلی را داشته باشند.

     سپس آقای دکتر ساکی معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه فرهنگیان، ضمن تشکّر از خدمات چندین ساله دکتر نورمند ، طی سخنانی با اشاره به اینکه تجربیات جهانی نشان می دهند هر جا توسعه اتفاق افتاده تعلیم و تربیت عامل اول بوده و توسعه تعلیم و تربیت با توسعه مدرسه است و توسعه مدرسه با توسعه معلم است. برای تعالی و رشد کشور باید به سمت دانشگاه فرهنگیان بیایند و به دانشگاه فرهنگیان کمک کنند سپس دکتر رضا عبدی با تأکید بر نقش مؤثر دانشگاه فرهنگیان، اشاره کردند که اکنون نقش آفرینان و مشارکت کنندگان در تعلیم و تربیت به سادگی قابل شناسایی نیستند هر کسی که به طور ساده انگارانه فکر کند که متولی تعلیم و تربیت است در این راه شکست خواهد خورد. ما باید آموزش ها را به متولیان تعلیم و تربیت ارائه دهیم اهمّیّت دانشگاه فرهنگیان الان چند برابر است معلم نمی تواند مطمئن شود عامل تعلیم و تربیت است آگاهی از عوامل متعدد تعلیم و تربیت هرچه قدر عمیق تر باشد در نتیجه نقش آفرینی درمدرسه و برای دانش آموزان بیشتر خواهد شد. من از همه بزرگان دعوت می کنم دست به دست هم دهیم تا بتوانیم در این راه قدم های مهم و اساسی برداریم در متن دانشگاه فرهنگیان و تعلیم و تربیت کار زیاداست برای حاشیه فرصت نداریم باید در روش تعلیم و تربیت بازنگری شود.

    در پایان این مراسم آقای دکتر ساکی حکم بازنشستگی دکتر نورمند سرپرست سابق مدیریت امور پردیس های استانی اردبیل را به ایشان تقدیم کرده و سرپرستی مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان اردبیل را به آقای دکتر عبدی ابلاغ نمودند.


نظرات کاربران