در حال بارگذاری ...
دکتر علی نژاد در دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی کل کشور:

دانشجو معلم قلب تپنده و زینت اصلی دانشگاه است

 • دکتر علی نژاد در دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی کل کشور:

  دانشجو معلم قلب تپنده و زینت اصلی دانشگاه است

  دکتر علی نژاد در دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی کل کشور: دانشجو معلم قلب تپنده و زینت اصلی دانشگاه است

   

  دکتر علی نژاد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در آئین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی کل کشور، گفت: دانشجو معلم قلب تپنده و زینت اصلی دانشگاه هستند.

  وی در این مراسم ضمن قدردانی از عوامل برگزاری دوره و همکاران شرکت کننده با تاکید بر اهمیت دوره و نقش و جایگاه سرپرستان، تاثیر گذاری آنان را بر دانشجو معلمان بسیار مهم خواند.

  دکتر علی نژاد توانمند سازی و ارتقاء صلاحیت حرفه ای سرپرستان شبانه روزی، شناسایی آسیب های اجتماعی و بهداشت روان دانشجو معلمان را هدف اصلی برگزاری این دوره آموزشی دانست.

  معاون دانشجویی دانشگاه در ادامه به بیان مطالبی پیرامون حوزه ی وظایف و عملکرد سرپرستان شبانه روزی پرداخت.

  وی دانشگاه فرهنگیان را نماد اراده ی معطوف به ارتقاء کیفیت در تربیت معلم دانست و گفت: به همین دلیل دانشگاه فرهنگیان باید به عنوان یک دانشگاه کیفیت گرا شناخته و معرفی شود.

  علی نژاد افزود: سرپرستان شبانه روزی یا مدیران سراها  و زیست گاه های دانشجویی، نیروهای شاخص و فوق العاده تاثیرگذاری هستند که شاید بتوان گفت تاثیر مستقیم و موثر و بر کیفیت و تبدیل دانشگاه به یک نهاد کیفیت گرا دارند.

  وی از مدیریت بحران و توان برقراری ارتباط موثر، بعنوان مهارتهای ویژه ی مورد نیاز سرپرستان شبانه روزی دانشگاه فرهنگیان یاد کرد و افزود: سرپرستان با بهره گیری از این 2 ویژگی باید بتوانند انواع بحرانهای فوری، تدریجی و ادامه دار را که ماحصل عواملی بیرونی و درونی است، بخوبی مدیریت کنند.

  او ادامه داد: زمانی که وضعیت تعادل فضای دانشگاه، بطور کلی یا جزیی دچار اختلال شده و ادامه فعالیت و کارکردهای آموزشی آن تهدید و با مشکل روبرو شده باشد، تصمیم گیری از سوی  مدیریت دانشگاه اجتناب ناپذیر بوده و او را ملزم میکند مشکل را هرچند دشوار و تا حدی ناممکن باشد، پیگیری کرده و با مدیریت خوب، مشکل را رفع و وضعیت را به  روند جاری و معمول امور، بازگرداند.
  دکتر علی نژاد بحران سیاسی، صنفی، شخصی، تدریجی و دفعی را به عنوان انواع بحرانهای دانشجو معلمان برشمرد و گفت: با مدیریت جامع بحران، می توان طی یک فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی که پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و بازسازی و بازتوانی موضوع آسیب دیده است، بر بحران غلبه کرد.

  وی از پیش بینی، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی، بعنوان مراحل مدیریت بحران یاد کرد و ادامه داد: در واقع هدف از مدیریت بحران در دانشگاه فرهنگیان، دستیابی به راه حلی معقول برای برطرف کردن شرایط غیرعادی؛ به گونه ای است که منافع و ارزشهای اساسی، حفظ و تامین شود.

  معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان  گفت: این هدف دربرگیرنده سیاست جاری دانشگاه بوده و از طریق فرایندهای اجباری و انطباق پیگیری می شود تا در نهایت به گرفتن بیشترین امتیازات ممکن یا دادن کمترین امتیاز ممکن از طرف مقابل بیانجامد و موقعیت و جایگاه مجموعه مدیریت تاحد امکان بدون هرگونه تزلزلی حفظ شود.

  وی با اشاره به اینکه سرپرستان شبانه روزی؛ بعنوان مدیران بحران  باید شَمّی قوی برای احساس وقوع بحران و  گرایش به یادگیری داشته و البته خلاق و نوآور باشند، افزود: شما عزیزان باید علاوه بر برخورداری از شناخت کافی از محیط درونی و بیرونی دانشگاه فرهنگیان، از تجربه لازم نیز برخوردار بوده و توانایی کار جمعی درشرایط بحران را داشته باشند.
  دکتر علی نژاد از  سرپرستان شبانه روزی خواست برنامه ریزی جامع برای افزایش مشارکت حداکثری دانشجو معلمان و استفاده از قابلیت های آنان در ارتقاء سطح کمی و کیفی کلیه امور سراهای دانشجویی برنامه ریزی جامع داشته باشند.

  شایان ذکر است پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی کل کشور،از 20 لغایت 22 شهریور در تبریز ادامه دارد.


نظرات کاربران