در حال بارگذاری ...
دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر:

باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد

 • دکتر ساکی در افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه در بابلسر:

  باید شناخت در باره ماهیت پژوهش در تربیت معلم ارتقاء یابد

   

  افتتاحیه نشست مشترک کشوری کارشناسان پژوهش و کتابداران دانشگاه، با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مجتمع آموزشی و پژوهشی امام علی (ع) برگزار شد.

  در این مراسم دکتر ساکی پژوهش در دانشگاه را مستلزم توجه و حمایت بیشتر دانست.

    معاون پژوهشی دانشگاه تامل پیرامون ماهیت، چیستی، چرایی و چگونگی پژوهش را سرآغازی برای شناخت و درک هرچه بهتر و بیشتر مفهوم پژوهش معرفی نمود که مقدم و پیش نیاز برای تصمیم گیری و مدیریت پژوهش تلقی می شود.

  دکتر ساکی کمبود یا فقدان شناخت را خطر و تهدیدی فراروی توسعه پژوهش قلمداد نمودند که می تواند موجبات سطحی نگری، کم توجهی و کجروی در این حوزه را فراهم کند.

    وی همچنین با بیان اینکه ضعف در امر پژوهش ضعف در هویت و اعتبار دانشگاهی است، گفت: اگر به توسعه پژوهش اهتمام جدی تر نورزیم، هویت دانشگاهی ما با چالش مواجه می شود.

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، پژوهش در تربیت معلم  را یک قلمرو کاملا تخصصی در آموزش عالی معرفی نمود و به اقتضای آن، کارشناسان و کارگزاران پژوهش را  به تلاش هر چه بیشتر برای فهم و شناخت درست و هر چه بیشتر آن فراخواند.

  وی ادامه داد: اگر با مفهوم، ماهیت و ویژگیهای پژوهش در تربیت معلم آشنا نباشیم ، حتی سرعت بیشتر موجبات دوری هر چه بیشتر از اهداف و آرمانهای پژوهش را عاید خواهد ساخت.

  دکتر ساکی تامل در موضوعات اساسی پژوهش را، نیازی مهم  برای رشد پژوهش دانست که می تواند در دایره ای مفهومی تحت عنوان پژوهش شناسی تربیت معلم  و در قالب یک گفتمان مورد توجه صاحب نظران قرار گیرد که البته اکنون اغلب از پرداختن به آن غفلت می شود و این غفلت  خود مانعی بزرگ فراروی توسعه پژوهش در دانشگاه است.

    ویحمایت از آموزش را رسالت اصلی پژوهش  در دانشگاه دانستکه باید در همه فعالیتهای پژوهشی نصب العین برای هرگونه تصمیم گیری قرار گیرد.

  معاون پژوهش و فناوری در بخش پایانی سخنان خود به معرفی برنامه ها و اقدامات انجام گرفته در دانشگاه برای پیشبرد اهداف پژوهشی پرداختند و به سوالات حاضرین در این زمینه پاسخ گفت.

  گفتنی است در این نشست که طی سه روز به مرحله اجرا در می آید در راستای توسعه دانش و مهارتهای کارشناسان پژوهش و کتابداران برنامه های متعددی پیش بینی و استادان در موضوعات مختلف به ارایه برنامه های آموزشی خود خواهند پرداخت.


نظرات کاربران