در حال بارگذاری ...
دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی:

سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

 • دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی:

  سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

  دکتر خاکی در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی: سرپرست شبانه روزی دارای پایدارترین آثار تربیتی بر دانشجومعلمان است

   

  دکتر خاکی معاون طرح و برنامه و توسعه دانشگاه در آیین افتتاحیه پنجمین دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی  با اشاره به اهمیت حس تعهد و مسئولیت پذیری حوزه سرپرستی، خواستار توجه و اهتمام سرپرستان به ظرافتهای این کار شده و تاکید کرد: دانشجومعلمان به دلیل دوری از خانواده از نظر روحی نیازمند توجه ویژه هستند و سرپرستان شبانه روزی نقش والدین آنها را بر عهده دارند و این مسئولیت سنگین بسیار ارزشمند و مقدس است.

  وی افزود: دانشجومعلمان ولی نعمتان و امانت های مهم و حساسی هستند که به دانشگاه سپرده شده اند و وظیفه دست اندرکاران این حوزه مدیریتی  ایجاد زمینه و بستر لازم برای تامین رفاه و تربیت صحیح آنهاست.

  معاون طرح و برنامه و توسعه منابع در ادامه به حساس بودن امر سرپرستی اشاره کرد و گفت: اگر در این کار علاقه و روحیه مناسب و مطلوب نباشد نتیجه لازم حاصل نخواهد شد  چرا که سرپرستان شبانه روزی ایفا کننده نقش تربیتی مهمی در دانشگاه فرهنگیان هستند و بیشترین زمان تماس و ارتباط رودررو و تعاملی را با دانشجومعلمان دارند و دارای پایدارترین  آثار و بعد تربیتی هستند


نظرات کاربران