در حال بارگذاری ...
سرپرست دانشگاه در نشست ارزیابی برنامه عملکرد سال 96 عنوان کرد:

برنامه محوری از لوازم پایه و بنیادی رسیدن به چشم انداز است

 • سرپرست دانشگاه در نشست ارزیابی برنامه عملکرد سال 96 عنوان کرد:

  برنامه محوری از لوازم پایه و بنیادی رسیدن به چشم انداز است

   

  دکتر مهرمحمدی در نشست بررسی و آسیب شناسی ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه فرهنگیان که با حضور مدیران بخش های منتخب دانشگاه چهارشنبه 15 شهریور 96 در سالن شریعتمداری سازمان مرکزی برگزار شد، ضمن تبریک دهه ولابت، ابراز امیدواری کرد: تامل و تعمق در معانی مستتر در این مناسبت های فاخر دینی برای همگان موجبات تقرب جستن به ارزش ها و فضائل اخلاقی و معنوی شود.

  وی در ادامه با ابراز خرسندی از ایجاد فرصتی برای بحث تخصصی و علمی مبنی بر حرکت برنامه محور دانشگاه و ارزیابی برنامه ها و نحوه ارزیابی از مدیران خواست: با ارائه دیدگاه ها، نقدها و پیشنهادات خود را نسبت به مدل کنونی  تدوین، نظارت و ارزیابی برنامه ها و همچنین تدوین نظام بازخورد ارائه و برای رسیدن به الگویی مناسب برپایه اجماع نسبی در بین مدیران دانشگاه را یاری کنند.

  دکتر مهرمحمدی با اشاره  به ضرورت حرکت در مسیر و جهت درست تاکید کرد: اگر مسیر تحقق اهداف برنامه های دانشگاه و رسیدن به نقطه کمال و چشم انداز درست شناسایی نشود، با گذشت زمان نه تنها به توسعه و کمال نمی رسیم از مقصد و مقصود دور هم خواهیم شد.

  سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ترسیم راه و تبیین نحوه رسیدن به مطلوب در سند راهبردی، افزود: لازم است در این سند نیز تامل داشت و کاستی ها و نقایص احتمالی آن را شناسایی و برای بهبود و تبدیل آن به سندی قابل دفاع تر اهتمام کرد.

  دکتر مهرمحمدی برنامه محوری را از لوازم پایه و بنیادی رسیدن به چشم انداز ترسیمی دانست و افزود: مسیر در صورتی به کمال خواهد رسید که مبتنی به برنامه بوده و همه ملتزم و متعهد به اجرای آن باشیم.

  وی نفس التزام به برنامه محوری را فصل مشترک منظومه فکری نیروهای شاغل در دانشگاه برشمرد و گفت: برای هدایت دانشگاه به مسیر مطلوب، التزام به برنامه محوری باید در راس دغدغه ها و مورد توافق همگی در دانشگاه باشد.

  سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه برنامه راهبردی مبنایی برای تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه است، با تاکید بر لزوم داشتن نظام بازخورد در پیوند با اجرای برنامه، گفت: علاوه بر نظارت و ارزیابی از میزان توفیق و پیشرفت حوزه ها در اجرای فعالیت های پیش بینی شده باید همچنین نسبت به بخش هایی که توفیقات بیشتر و یا کمتری داشته اند سیستم بازخورد و واکنش نشان دهد.  

  وی ریل مناسب و بستر قابل اعتماد برای تعالی و کارایی دانشگاه را حرکت در بستر برنامه دانست و خاطر نشان کرد: تدوین برنامه، الزامات و نحوه اجرای آن و نیز  نظام بازخورد زنجیره ای متصل به یکدیگر است که از نگاه برنامه محور نشات می گیرد و نیازمند فهم مشترک و اهتمام جدی است.


نظرات کاربران